Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на Countbee услуги


Последна актуализация: 30 март 2020 г.

Софтуерът Countbee се поддържа и администрира от дружеството Skileo ltd (“Скилео“ООД), регистрирано в гр. София, ул. „Оборище“ № 119, ет. 4, ап. 3, Република България, с идентификационен номер (ЕИК) 203606546, представлявано от управителя Гриша Георгиев (наричано за краткост по-долу „Ние“ или „Countbee”).

Приемане и спазване на условията

Онлайн услугите, мобилните услуги, уебсайтът www.countbee.com, софтуера Countbee, платформата Countbee и други услуги, които предоставяме посредством платформата Countbee и всички свързани страници (за краткост всички наричани „Услуга“, “Платформа“, „Countbee”, “Уебсайт“, „Проложение“, „Софтуер“), следва се използват единствено в съответствие с настоящите Общи условия (наричани Условия“ или „Споразумение“). Това Споразумение се прилага за всички посетители на Уебсайта или потребителите („Потребители “) на Услугата, в това число физически и юридически лица. Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате услугите. Чрез достъп до сайта, гледане на всяко съдържание или използване на каквито и да е услуги, достъпни на сайта (всяка услуга е дефинирана по-долу), вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия, както и с нашата политика за поверителност. Countbee си запазва правото, по собствено усмотрение и по всяко време да променя настоящото Споразумение чрез публикуване на известие на уебсайта или чрез изпращане на известие чрез имейл или поща. Вие ще бъдете отговорни за прегледа и запознаването с всички промени. Използването на Услугите след такова уведомяване представлява вашето приемане на реда и условията на условията в изменената им версия.

Общи правила и ограничения

Вие гарантирате, представяте и се съгласявате, че няма да допринасяте за Съдържание или по друг начин да използвате Услугите по начин, който (i) нарушава правата върху интелектуална собственост, авторски права, правата на публичност или поверителност или други права на трета страна, на Countbee и на потребители на Countbee; (ii) нарушава закон, устав, наредба или настоящото Споразумение; (iii) би опеределило поведението ви като вредно, измамно, подвеждащо, заплашително, насилствено, затормозяващо, унизително, сплашващо, позорно, клеветническо, вулгарно, нецензурно, недобросъвестно или друго противоречащо на добрите нрави и закона поведение;; iv) включва търговски дейности и / или продажби без предварителното писмено съгласие на Countbee или в противоречие на такова съгласие, включително без изброяването да е изчерпателно: конкурси, лотарийни залагания, бартер, рекламни или пирамидни схеми; v) да се представя без основание за физическо лице или правно обазувание, включително и без ограничение за служител или представител на Countbee; (vi) ограничава или възпрепятства всеки друг потребител да използва Услугите или Съдържанието в Countbee; vii) да се свързва с продукти, които са сексуални или порнографски по своя характер, алкохолни продукти, тютюневи изделия или други продукти, които са незаконни по какъвто и да е начин; или (viii) съдържа вирус, троянски кон, червей, бомба със закъснител или друг вреден компютърен код, файл или програма.

Countbee запазва правото си да премахва всяко Съдържание от Услугите по всяко време, по каквато и да е причина и по своя преценка,включително, но не само, при получаване на искания или твърдения от трети страни или органи, свързани с такова Съдържание или ако Countbee подозира, че може да сте извършили нарушение по предходното изречение. Вие, а не Countbee, носите пълна отговорност за цялото Съдържание, което качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или разпространявате по друг начин, използвайки Услугите или във връзка с тях. Вие гарантирате, че притежавате всички права, необходими за предоставяне на такова съдържание на или чрез Countbee и че с предоставянето на такова съдържание, вие предоставяте на Countbee и правото да използваме тази информация във връзка с Услугите съгласно настоящото Споразумение. Вие носите отговорност за цялата си дейност във връзка със Услугите. Всяка измама, злоупотреба или друга незаконна дейност може да бъде основание за прекратяване на правото ви за достъп или използване на Услугите, като в този случай няма да имате право на възстановяване на заплатена за Услугите такса.

Countbee Услуги

При спазване на условията и условията на това Споразумение, Countbee може да предложи да предостави определени услуги, както е описано по-подробно на Уебсайта и които са избрани от вас, само за ваша собствена употреба, а не за използване или полза от която и да е трета страна. Терминът „Услуги“ включва, без ограничение, използването на Уебсайта, всяка услуга, която Countbee извършва за вас и Съдържанието (както е определено по-долу), предлагано от Countbee на уебсайта. Услугите на Countbee са софтуерни и посреднически.

Софтуерни услуги

Countbee е софтуерна счетоводна платформа, където счетоводителите и техните обединения физически и юридически лица като счетоводни дружества, кантори или къщи (за краткост счетоводители“ или „счетоводител“) могат да комуникират със своите клиенти – физически и юридически лица (за краткост „клиенти“ или „клиент“), както и да обменят документи и информация помежду си по повод съществуващи между тях договорни правоотношения. Заедно счетоводителите и техните клиенти са наричани в настоящото споразумение „потребители“, „потребител“. Най-често в настоящото споразумение под „Услуги“ се има предвид софтуерните услуги на Countbee. Софтуерните услуги на Countbee са безплатни и платени.

Услуги за посредничество

Countbee може да действа като посредническа платформа, при която Клиентите, които искат да наемат счетоводител да могат да установят контакт със счетоводителите със специфичния набор от умения. Ние предоставяме платформа за счетоводителите, които могат да изброят своите професионални услуги, а потенциалните Клиенти да ги намерят и наемат. Имайте предвид, че Countbee не подбира и по никакъв начин не проверява компетенциите на счетоводителите и техните цени. Ние не участваме във взаимодействието между счетоводители и клиенти, освен за да предоставим тази комуникационна платформа за обмен на информация и или документи. В тези отношения прилагат се правилата за отговорност, посочени в настоящото Споразумение.

Потребителите, които са клиенти на счетоводителите, не заплащат на Countbee каквито и да е такси за услуги. Потребителите счетоводители заплащат такси за Услугата съобразно ценоразписа на Countbee. За отказ от тази Услуга, прилагат се правилата за отказ от платени услуги, посочени по-долу в настоящите Общи условия.

Използване на Услугите

Вие гарантирате, че информацията, която предоставяте на Countbee, е точна, коректна и пълна. Имаме право, но не и задължение по всяко време да проверяваме предоставената от вас при регистрация информация и да съблюдаваме дейността ви при използването на Услугите, като в случай на установени некоректни, злонамерени действия или бездействия, можем да преустановим достъпа ви до Платформата и Уебсайта, без да посочваме причини за решението си. Потребителите се съгласяват да спазват всички приложими закони и норми в тяхната държава по произход или града (щата), в който са установени, докато използват Приложението или Услугата. Countbee запазва правото си незабавно да прекрати Услугата и използването на Приложението, ако потребител не спазва някое от правилата, установени със закон или с настоящите Общи условия. При използване на нашите услуги, Вие заявявате и гарантирате на Countbee, че: (i) сте пълнолетно, дееспособно и правоспособно физическо лице или на законово основание действате от името на юридическо лице, за да сключите обвързващ договор; (ii) цялата предоставена от Вас информация за регистрация е точна и достоверна; и (iii) ще поддържате точността на такава информация; (iv) ще спазвате всички закони и настоящото Споразумение по време на използване на Услугите. Вие също така удостоверявате, че имате законно разрешение за използване и достъп до Услугите и поемате пълна отговорност за избора, използването и достъпа до Услугите. Това Споразумение е невалидно, когато е забранено от закона и правото на достъп до Услугите се отнема в такива юрисдикции.

Достъп до Услугите

За да използвате услугите на Countbee е необходима регистрация в Приложението. Countbee може да промени, да спре или да преустанови услугите по всяко време, включително наличието на всяка функция, база данни или съдържание. Countbee може също така да налага ограничения за определени функции и услуги или да ограничи достъпа ви до части или до всички Услуги без предупреждение или отговорност. Countbee не събира или изисква умишлено лична информация от или за лица под 18-годишна възраст или съзнателно да позволява такива лица да се регистрират за Услугите. Ако сте под 18 години, моля, не се опитвайте да се регистрирате за Услугите или не изпращайте информация за себе си, включително вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес. Никой под 18-годишна възраст не може да предоставя лична информация на Countbee или на Услугите. В случай, че научим, че неволно сме събрали лична информация от дете под 18 години без съгласието на родителите, ще изтрием тази информация възможно най-бързо, освен ако няма законово основание да я съхраним. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 18 години, моля, свържете се с нас на contact@countbee.com.

Регистрация

Когато се регистрирате за Countbee като счетоводител или като клиент на счетовидител, вие ще бъдете част от потребителите на Countbee („Потребители “) за срока на вашата регистрация. Ако регистрирате профил (акаунт) в Countbee или по друг начин сте регистриран Потребител и или използвате уебсайта или Услугата от името на юридическо или физическо лице и или неговите служители и представители, вие декларирате и гарантирате, че имате правомощието да действате от името и да обвържете това юридическо или физическо лице или неговите служители с настоящото Споразумение. Като условие за използването на Услугите се изисква да регистрирате акаунт в Countbee и да изберете парола и потребителско име, както и да предоставите информация за регистрация. Информацията за регистрация, която предоставяте, трябва да бъде точна, пълна и актуална по всяко време. Ако не го направите това, ще бъдете в нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия профил в Countbee. Не можете да се регистрирате от името на физическо лице, дружество, организация или друго образувание, ако нямате право да сторите това. Не можете да използвате и името на тези лица, без да сте упълномощени за тази цел, както и да използвате търговска марка или авторско право върху обект, право върху който принадлежи на друго лице без подходящо разрешение, както и име, което е обидно, вулгарно или нецензурно. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашата парола и носите пълна отговорност за всички дейности, произтичащи от използването на вашата парола, извършена чрез вашия акаунт в Countbee. Услугите са достъпни само за лица, които са (или) на поне 18 години. Услугите са за използване от потребители счетоводители и клиенти. Ако не отговаряте на условията за регистрация, нямате право да регистрирате акаунт или да използвате Услугите.

За да регистрирате профил в Countbee, Сайтът ще изиска Ваш електронен адрес, на който ще Ви изпратим линк за потвърджение на регистрацията. След като проследите линка за потвърждение, ще бъдете насочени към Уебсайта, където следва да изберете сигурна парола за достъп и да въведете допълнителните данни за вас. Счетоводителите могат да въвет данни за идентификация – имена на физическо лице счетоводител или счетоводно дружество, идентификационен номер, адрес и т.н., както и данни за своите Клиенти. При въвеждане на имена на Клиенти счетоводителят посочва и електронен адрес на Клиента, за да може Countbee да покани това лице в Платформата и да го свърже със счетоводителя. Счетоводителят задължително въвежда данни за себе си, за да може да бъде идентифициран потребител, а също и за издаване на фактури, когато избраната Услуга е платена.

Веднъж свързани счетоводителят и неговият Клиент, тези лица могат да кореспондират помежду си и да обменят документи и информация. Countbee не отговаря за съдържанието на отношенията между тези страни.

Потребителско име и парола. Сигурност

Пазете вашите потребителско име и парола конфиденциални. Countbee не носи отговорност при загуба на парола или небрежността ви при избора на парола или достъпа до нея. Нямате право да публикувате, предавате или да приканвате по какъвто и да е начин други потребители или трети лица към споделяне, публикуване или предаване на каквато и да е комуникация, информация, документи, пароли, акаунти или частна информация. Използването на Услугите за нарушаване на сигурността на компютърна мрежа, взлом или кражба на пароли или кодове за криптиране на сигурността, прехвърляне или съхраняване на незаконни материали (включително материали, които могат да се считат за заплашващи или нецензурни) или извършване на всякакъв вид незаконна дейност е изрично забранено. Забранено е да стартирате каквато и да е форма на автоматичен отговор или „спам“ на Услугите или каквито и да е процеси, които стартират или се активират, докато не сте влезли в уебсайта или по друг начин пречат на правилното функциониране или поставяне на неразумно зареждане на инфраструктурата на услугите. Освен това използването на ръчен или автоматизиран софтуер, устройства или други процеси за „обхождане“, „изстъргване“ или „паяк“ на всяка страница на Уебсайта е строго забранено. Забранено е да декомпилирате, преобразувате или по друг начин да се опитвате да получите изходния код на Услугите. Вие ще носите отговорност за удържане, подаване и докладване на всички данъци, мита и други правителствени оценки, свързани с вашата дейност във връзка със Услугите.

Безплатни Countbee Услуги

Безплатни са само Услугите и функциите, ясно обозначени като „безплатни“ или „без такса“. В първата година от учредяването на Countbee е възможно да предложим на потребителите безплатно използване на счетоводния софтуер за определен брой клиенти и в рамките на определен период от време. Например, ако счетоводителят има до 2-ма клиенти за определен срок той може да използва Countbee без такса за няколко месеца (условията ще бъдат изрично посочени в Уебсайта), но ако има повече от 2-ма клиенти, счетоводителят ще дължи през това време на Countbee определена такса за всеки трети и следващ свой клиент, използващ платформата. В случаите, при които дадена Услуга е безплатна само за определен период, това е посочено за конкретната Услуга. След изтичането на този период, ще бъдете информирани за дължимата такса за Услугата на месец или за година (по избор на потребителя), като ще имате възможност да изберете дали да продължите да използвате Услугата при посочените такси или да деактивирате профила си. При избрана безплатна Услуга, не носим отговорност за предоставянето на безплатна поддръжка при използването и експлоатацията на Countbee. Поддръжката, всички допълнителни приложения, функции и удобства, предлагани от Countbee и неговите партньори, се предоставят срещу описани за всяка услуга на Сайта такси и Вие носите отговорност за заплащането им. Уверяваме Ви, че нямаме скрити условия и такси и всички платени услуги изрично са обозначени като такива. По всяко време и без да се мотивира потребител може да се откаже от безплатна Услуга на Countbee, като в определени случаи той не дължи неустойки или обезщетения за това (вж. разделите за отказ от Услуги и 30 дни тестов период).

Платени Countbee Услуги

Countbee си запазва правото да изисква плащане на такси за определени или за всички Услуги, като изрично посочва това в Уебсайта. Потребителите заплащат всички приложими такси, както е описано на Уебсайта във връзка с избрани от тях Услуги. Countbee си запазва правото да променя своя ценоразпис и да налага нови такси по всяко време, при предизвестие до вас, което може да бъде изпратено по електронна поща или публикувано на уебсайта. Използването на Услугите след такова уведомяване представлява приемането на всякакви нови или увеличени такси.

Промоционални кампании. Отстъпки

В случай на промоционална кампания за настоящи потребители и при предплатена годишна Услуга, Countbee ще кредитира разликата в цената между това, което сте заплатили и гарантираната отстъпка. Този кредит може да бъде използван от вас за бъдещи услуги от Countbee и по никакъв начин не може да бъде прехвърлен (осребрен) с връщане на парични суми.

Такси и плащане

Можете да си заявите услуга и да заплащате такса всеки месец или веджъж годишно за 12-месечен период, считано от деня на полученото плащане. Потребителите, предпочели заплащане на годишен, вместо месечен абонамент, ще ползват ценови отстъпки за избраната Услуга. Всички цени за Услуги на Countbee са крайни с ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, като валутата е отбелязана в съответния ценоразпис. Начинът на заплащане на такси е: i/ с кредитна или дебитна карта; ii/ с банков превод; iii/ с PayPal. Използваме платежни услуги на трети страни, за да предоставим възможност за плащане в Приложението, Уебсайта за Услугата с кредитна и дебитна карта. Обработката на плащания във връзка с използването на Приложението и Услугата, ще се извършва съгласно настоящото Споразумение и Политиката за поверителност, както и в съответствие с правилата на доставчика на платежните услуги и на издателя на вашата кредитна/дебитна карта, съответно на използваната банка. Плащането с карта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзкакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на потребителя. Затова Countbee препоръчва на своите потребители да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от Сайта. Countbee не носи отговорност за грешки от страна на тези трети лица. Във връзка с използването на Услугата ще получим определени данни за транзакциите.

Плащанията се считат извършени в деня, в който плащането е постъпило по сметка на Countbee.

30 дни тестов период на платените Услуги

В случай, че в 30-дневен срок от използване на платени услуги на Countbee решите, че вашият абонамент не е най-правилното решение, но вече сте го заплатили, Countbee ще възстанови пълната цена, която сте платили при поискване, ако искането Ви е направено в 30-дневен срок и в случай че преди това не сте използвали безплатно услугите на Countbee, от които се отказвате. Не е необходимо да мотивирате отказите. Няма да дължите обезщетения и неустойки за отказа си. Просто се свържете с нас на адресите за поддръжка на Countbee и ни уведомете, че искате да се откажете от услугата и да възстановим заплатената месечна такса. Следва да ни уведомите за отказа си на адресите за контакт (в това число и по имейл) или чрез Уебсайта. Можете да използвате и стандартния формуляр за отказ, но не е задължително (вж. По-долу). Ако преди да заплатите Услугата сте използвали безплатен тестов период за 30 или повече дни, нямате право на възстановяване на заплатената сума при условията на настоящата точка. В този случай приложима е следващата точка. Всички заявки за отказ от Услугата и за възстановяване на заплатените към Countbee такси трябва да бъдат направени от притежателя на кредитна или дебитна карта или от титуляра на банковата сметка, от която е направено плащането и трябва да съдържат името на потребителя и или номер на транзакцията. Възстановените суми ще бъдат върнати обратно по начин, идентичен с този, използван при първоначалното плащането от платеца.

Отказ от абонаментни (годишни или месечни) платени Услуги

Ако желаете да се откажете от Услуга на Countbee, следва да ни уведомите за отказа си на адресите за контакт (в това число и по имейл) или чрез Уебсайта. Можете да използвате и стандартния формуляр за отказ, но не е задължително (вж. по-долу). Възстановяване на суми за неизползвана част от месечни абонаменти (услуги, запллащани ежемесечно) не се дължи. Възстановяване на суми за неизползвана част от годишни абонаменти (услуги, заплатени веднъж годишно) се извършва в 14-дневен срок от получаване на отказа, като Countbee удържа месечна такса за месеца, в който е направен отказа от Услугата.

Всички заявки за отказ от Услугата и за възстановяване на заплатените към Countbee такси трябва да бъдат направени от притежателя на кредитна или дебитна карта или от титуляра на банковата сметка, от която е направено плащането и трябва да съдържат името на потребителя и или номер на транзакцията. Възстановените суми ще бъдат върнати обратно по начин, идентичен с този, използван при първоначалното плащането от платеца.

До Скилео “ООД, ЕИК 203606546, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ № 119, ет. 4, ап. 3, България, представлявано от управителя Гриша Георгиев („Countbee”), e-mail: contact@countbee.com


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за услугата: Счетоводен органайзер Countbee/посредническа услуга Countbee/друго (моля посочете или оградете): _________________________

Услугата е заявяна от………………………/имена на потребителя/

Е-mail и телефон за връзка: .............................

Услугата е заплатена от ......................................по следния начин: ................................

Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за услугата по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: …………………………………………..........

 • При банка: …………………………………………...

 • Титуляр:…………………………………………........

 • Друго: ...........................................................................

С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;

 • Политиката за сигурност на дружеството;


……………….……………………………. .... /Дата/

........................................................................../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия


Прекратяване на услуги. Подновяване

В края на срока на договора за Услуги, споразумението ви с Countbee се подновява автоматично при същите условия, при които е действало прекратеното отношение, докато изрично не бъде прекратен от вас договора между нас и вас. Анулирането трябва да бъде направено чрез интерфейса на вашия акаунт или чрез адресите за поддръжка на Countbee.

Анулирането на Услуга не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: i/ неприемане от страна на банката-издател на потребителя на транзакцията при онлайн плащане; ii/ осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Countbee при онлайн плащания; iii/ предоставените от потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.


Съдържание на уебсайтове и услуги. Авторско право и интелектуална собственост.

Цялото съдържание, предоставено от Countbee, а не от потребители, а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, съдържанието на Общите условия, са собственост на Countbee или на трети лица, от които Countbee е получило съгласие за възпроизвеждане. Countbee запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин с Уебсайта, Услугите, Софтуера и страниците. Определени продукти, изложени в Уебайта, са със собствен, специфичиен и единствен по рода си дизайн, притежание на Countbee, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.


Потребителите могат да използват съдържанието на уебсайта и приложението единствено за целите на Услугите. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия, както и за нарушаване на интелектуалната собственост и авторските права, притежание на Countbee.


Потребител може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящияте условия и е получено изрично писмено съгласие от страна на Countbee. Countbee дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към Уебсайта, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

Забранява се копирането на текстове от Уебайта. поставянето им в други уебсайтове и платформи без писмено съгласие на Countbee или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: Countbee/посочете домейна на нашия уебсайт “, като задължително линка следва да отвежда към нашата страница. Уебсайтът, Услугите и тяхното съдържание са предназначени за лична и търговска употреба на потребителите на Услугите и могат да се използват само в съответствие с условията на настоящото Споразумение. Всички материали, показвани или изпълнявани в Услугите (включително, но не само софтуер, текст, графика, статии, снимки, изображения, илюстрации (известни също като „Съдържание“са защитени от авторско право. Вие трябва да спазвате и да не нарушавате авторските права на Countbee или трети лица спрямо съдържанието, правото на Countbee или на трети лица на закрила на търговски марки, както и всички ограничения, съдържащи се във всяко Съдържание, посредством което се осъществява достъп до Услугите. Вие нямате право да използвате, копирате, възпроизвеждате, променяте, превеждате, публикувате, излъчвате, предавате, разпространявате, изпълнявате, качвате, показвате, лицензирате, продавате съдържанието нa сайта, платформата и софтуера Countbee по друг начин за каквито и да било цели освен за тези, за които е предназначена съответно избраната Услуга. Забранено е да извършвате такива действия, с които бихте нарушили авторските ни права или правата ни върху обекти на интелектуална собственост, като предоставяте по какъвто и да е начин съдържание от Услугите ни на трети страни: (i) без изричното предварително писмено съгласие на Countbee или на съответните собственици и (ii) по какъвто и да е начин, който нарушава право на трета страна. Нямате право да променяте, публикувате, предавате, да участвате в прехвърлянето или продажбата, да генерирате данни (с изключение на изрично предвиденото в настоящото Споразумение случаи), да създавате производни на платформата, сайта и софтуера Countbee произведения или да подпомагате трети лица да направят това. Можете да изтеглите или копирате части от Съдържанието (и други елементи, показани на уебсайта или Услугите), само когато изрично е указана възможност за изтегляне на конкретния обект и единствено в случай че ще използвате изтегленото за лична нетърговска употреба и при условие, че спазвате всички авторски права и правата върху интелектуална собственост на Countbee или на трети лица, съдържащи се в такова Съдържание. Нямате право да съхранявате значителна част от което и да е съдържание под каквато и да е форма. Копирането или съхраняването на каквото и да е Съдържание, различно от лична, нетърговска употреба, е изрично забранено, освен ако не е налице изрично предварително писмено разрешение от Countbee или от притежателя на правата върху съдържанието.

Свързване на Countbee с други платформи

Ако свържете към Уебсайта друг сайт, приложение, програма или някаква трета платформа, различна от Countbee, можем по своя преценка и без предупреждение да отнемем правото ви на такава връзка. Изискайте предварителното ни съгласие за подобно свързване. Countbee си запазва правото да изисква предварително писмено съгласие и от собственика на тази платформа, преди да се свърже към уебсайта. В случай че технически или поради друга причина се окаже невъзможно или нежелателно свързването на Countbee с тази трета платформа, можем да откажем връзката.

Countbee използва и услуги на трети страни като Google, Dropbox и други. Вие трябва да се запознаете с Условията на ползване и правилата за защита на лични данни на тези платформи, преди да използвате интегрираните им в Countbee функционалности.

Информацията, която предоставяте в Countbee

В процеса на използване на Услугите вие и други потребители може да предоставите информация, която може да бъде използвана от Countbee за предоставяне на Услугите и която в определени случаи може да бъде видима за някои други потребители (например вашето представяне като счетоводител, ако сте заявили това). Разбирате, че публикувайки информация или съдържание на уебсайта или предоставяйки по друг начин съдържание, материали или информация на Countbee или във връзка с Услугите , Вие декларирате, че имате право да предоставяте тези данни и носите отговорност за предоставянето им. Countbee ще споделя вашата лична информация само в съответствие с политиката за поверителност, прилагана от Countbee, която е публикувана в Сайта - http: //www.Countbee/privacy. В случаите, при които публикувате информация с опция за публичност (например вашето представяне в Сайта), вие предоставяте на всеки потребител на Услугите и трети лица безусловно право на достъп до вашите данни и изявления чрез Услугите. Countbee не отговаря в случаите, при които публично разпространена от вас информация е използвана от трети лица по какъвто и да е начин, включително чрез разпространение, промяна и т.н. Разбирате, че цялата публично публикувана или частна информация, предоставена чрез Услугите, е отговорност само на лицето, от което произлиза това съдържание и че Countbee не носи отговорност за грешки или пропуски в такова съдържание. Разбирате, че Countbee не може да гарантира самоличността на други потребители, с които можете да общувате в процеса на използване на Услугите. Освен това Countbee не може да гарантира достоверността на данните, които потребителите могат да предоставят за себе си или за трети лица, както и да проверява дали имат право да обработват тези данни. Вие потвърждавате, че цялото Съдържание, достъпно от Вас чрез използване на Услугите, е на ваш собствен риск и ще носите пълна отговорност за щети или загуби на която и да е страна, произтичаща от там. При никакви обстоятелства Countbee не носи отговорност по какъвто и да е начин за всяко съдържание, включително, но не се ограничава до грешки или пропуски във всяко съдържание, или загуба или повреда от какъвто и да е вид, възникнали във връзка с използване или излагане на което и да е Съдържание, публикувано, изпратено по имейл, достъпено, предавано или по друг начин, предоставено чрез Услугите.

Отказ от отговорност

Countbee няма задължение за поемане на отговорност за ваши действия. Използвайки Услугите, вие декларирате знанието си, че Countbee няма контрол и не е длъжно да предприема действия относно: кои потребители получават достъп до Услугите; какво съдържание получавате или предоставяте чрез Услугите; какви ефекти може да има Съдържанието върху вас; как можете да интерпретирате или използвате Съдържанието; или какви действия можете да предприемете в резултат на излагане на съдържанието. Вие освобождавате Countbee от всяка отговорност за това, че сте придобили или не сте придобили Съдържание чрез Услугите. Услугите могат да съдържат или да ви насочват към уебсайтове, съдържащи информация, която някои хора могат да намерят за обидна или неподходяща. Countbee не поема никаква отговорност относно съдържанието, съдържащо се или достъпно чрез Услугите, и Countbee няма да носи отговорност за действията на потребителите или отговорност за точността на информацията, публикувана от тях, както и за спазването на авторските права или правата на интелектуална собственост на трети лица, законността или приличието на материали, съдържащи се или достъпни чрез Услугите. Countbee не дава никакви гаранции по отношение на точността на цветовете или текстурите, показани навсякъде в Услугите, или по отношение на предложения или препоръки за използване на услуги или продукти, предлагани или закупени чрез Услугите (включително, без ограничение, действителния цвят, текстура, размер, качество и други характеристики на тези услуги или продукти. Закупените чрез или по препоръка на Countbee продукти и услуги се предоставят без никаква гаранция от Countbee, освен ако по отношение на тях не е налице изрично и недвусмислено писмено изявление за предоставяне на такава гаранция за конкретен продукт или услуга. Потребителят следва да изиска подробна информация за услугата или продукта от доставчика на същите. Услугите, съдържанието, уебсайта, продуктите и услугите, получени чрез уебсайта, и всеки софтуер се предоставят на принципа „такъв, какъвто е“, без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, без гаранции за продаваемост, годност за определена цел, непрекъснато или безгрешно използване на услугите. Някои държави не позволяват ограничения за това как трае подразбираща се гаранция, така че горните ограничения може да не се отнасят за вас.

Политика за поверителност

За информация относно третирането на лична информация на Countbee, моля, прегледайте Политиката за поверителност на Countbee, публикувана в Сайта.

Обезщетение при вреди

В случай че поради действия или бездействия на потребители или трети лица Countbee понесе вреди (загуби и пропуснати ползи), потребителят или третото лице се задължава да обезщети напълно Countbee,неговата фирма-майка, дъщерни дружества, филиали, управители и служители, без ограничение, за всички вреди, в това число пропуснати ползи, задължения, сетълменти, разходи, съдебни разноски и адвокатски хонорари, независимо дали действията или бездействията произтичат от достъпа до Услугите, използването на Услугите, нарушение на настоящото Споразумение или нарушения на закона, правото на интелектуална собственост или авторски права на Countbee или трети лица.

Ние не участваме във взаимодействието между счетоводителите и техните клиенти, освен за да предоставим тази комуникационна платформа за обмен на информация и или документи. Потребителите изрично се съгласяват и разбират, че Countbee не контролира, нито може по какъвто и да е начин да гарантира и да отговаря за качеството, законността, сроковете, характеристиките или какъвто и да е друг аспект в договорните отношения между счетоводителите и техните клиенти, нито на законосъобразността на действията на тези лица и тяхната своевременност. Ние не поемаме каквато и да е отговорност за точността или достоверността на всяка информация или документи, предоставени чрез нашия уебсайт и платформа. Ние не носим отговорност за поведението, онлайн или офлайн, на който и да е Потребител на нашия уебсайт или на Потребители на Услугата. Всички Потребители изрично се съгласяват да не търсят отговорност от нас за вреди, пропуснати ползи или други обезщетения, основаващи се на действия или бездействия на Потребители или на предоставена чрез Уебсайта или Платформата информация.

Информацията, препоръките и или Услугите, предоставени ви на или чрез Уебсайта и Приложението, са само за общи информационни цели и не представляват съвети. Countbee разумно ще поддържа Уебсайта и Приложението и неговото съдържание правилно и актуално, но не гарантира, че Уебсайтът или Приложението са без грешки, дефекти, злонамерен софтуер и вируси или че уебсайтът и / или Приложението е правилно, актуално и точно. Качеството на услугите, предоставяни чрез използването на Приложението или Услугите, изцяло е отговорност на Счетоводителя, който в крайна сметка предоставя такива услуги на Клиента посредством платформата. Countbee при никакви обстоятелства не носи отговорност във връзка и или произтичаща от предоставяните от счетоводителя услуги или каквито и да е действия, поведение, държание и или небрежност от страна на счетоводителя. Следователно всички оплаквания относно услугите, предоставяни от счетоводителя, трябва да бъдат изпращани директно на счетоводителя или насочвани срещу него. В никакъв случай Countbee или неговите доставчици, или техните съответни представители, директори, служители или агенти не носят отговорност по отношение на небрежност, нарушение чрез действия или бездейсвия на потребител или трето лица. Countbee не носи допълнителна отговорност за преки, косвени, случайни, съществуващи или последващи вреди от всякакъв вид, нито за загуба на данни или разходи за закупуване на заместващи стоки или услуги; или за всеки въпрос, който е извън разумния контрол на Countbee. Някои държави не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горните ограничения и изключения може да не се отнасят за вас.

Ние не предоставяме на нашите Потребители какъвто и да е вид застрахователно покритие. Използвайки нашите услуги, вие се съгласявате и гарантирате да носите самостоятелна отговорност или да имате действаща лична или бизнес застраховка, покриваща всички ситуации и проблеми, които биха възникнали или са възникнали във връзка с използването на предоставени от Countbee услуги. Countbee не носи отговорност при съдебни и или извънсъдебни спорове, които могат да възникнат по време на дейност между счетоводител и клиент. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИТЕ УСЛУГИ, Уебсайт и приложение, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТ И РАЗБИРАТ ДА НЕ ДЪРЖАТ ОТГОВОРЕН Contbee ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКОВЕ, ПРЕТЕНЦИИ, СПОРОВЕ ИЛИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНАТ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (КЛИЕНТИ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ) ИЛИ МЕЖДУ ТЯХ И ТРЕТИ ЛИЦА. COUNTBEE НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН И ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКОВЕ, ИСКАНИЯ ИЛИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ЕСТЕСТВО, ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕИЗВЕСТНИ, ПРЕДПОЛАГАЕМИ ИЛИ НЕПОДОЗИРАНИ, РАЗКРИТИ И НЕРАЗКРИТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, КЛИЕНТ, ТРЕТО ЛИЦЕ, ИЛИ НЯКОЙ ПРОБЛЕМ, В РЕЗУЛТАТ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ COUNTBEE ОТ ТЕЗИ ЛИЦА, ДОРИ И АКО ТЕЗИ ВРЕДИ СА РЕЗУЛТАТ ОТ НЕБРЕЖНОСТ, НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ИЛИ ГРЕШКА НА НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ ЛИЦА. В ДОПЪЛНЕНИЕ, НЯМА ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ И ИЗРИЧНО ОТКАЗВАМЕ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСКОВЕ, ПРЕТЕНЦИИ, ИСКАНИЯ ИЛИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ЕСТЕСТВО, ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕИЗВЕСТНИ, ПРЕДПОЛАГАЕМИ ИЛИ НЕПОДОЗИРАНИ, РАЗКРИТИ И НЕРАЗКРИТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ И ОСЧЕТОВОДЯВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ДОРИ АКО ТЕЗИ УСЛУГИ СА В РЕЗУЛТАТ НА СРЕЩА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТФОРМАТА.


Спорове


Спорове, възникнали между Countbee и Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство.


Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr, която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.


Реклама


В момента, в който потребителят си създаде акаунт в Countbee или след това, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Уебсайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.


Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с Countbee по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Уебайта. Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.


Приложимо право и компетентен съд

Всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите Общи условия или по повод предоставяни от Countbee услуги, препоръки или други действия, се уреждат от законите на Република България. Всички искове, съдебни производства или съдебни спорове, възникнали във връзка с Услугите или дейността на Countbee, ще бъдат разрешавани единствено в България от компетентния съд в гр. София и вие се съгласявате с юрисдикцията и учредената компетентност, като се отказвате от възражения за неприложимо право или за липса на компетентност.

Кореспонденция

Всички потребители се съгласяват, че за контакт между всеки от тях и Countbee се приемат електронните адреси между страните, а именно: i/ за потребителя - електронният адрес, посочен при регистрацията; ii/ за Countbee – електронните адреси, посочени в настоящото Споразумение и в Уебсайта и Платформата. Страните могат да използват писмена форма за кореспондеция, като изпращат същата на посочвани от тях адреси за кореспонденция. За Countbee адрес за кореспондения е: гр. София, ул. „Оборище“ № 119, ет. 4, ап. 3 - “Скилео“ ООД.


Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.


Контакт

Ако имате някакви въпроси, оплаквания или претенции по отношение на Услугите, можете да се свържете с нас на contact@countbee.com или посредством писмо до адрес: ул. „Оборище“ № 119, ет. 4, ап. 3, гр. София, България - “Скилео“ ООД. Ще положим всички усилия да разрешим вашите проблеми.

Органи, регулиращи дейността на Countbee


Органите, регулиращи дейността на Countbee са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите

- уебсайт: www.kzp.bg;

- тел.за контакт 0700 111 22

- ел. адрес: info@kzp.bg

- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни

- уебсайт: www.cpdp.bg

- тел. за контакт 02/91-53-518

- ел. адрес: kzld@cpdp.bg

- адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

ПРЕДМЕТ

Тази политика се отнася за бисквитките или подобни инструменти в интернет страницата www.countbee.com (наричанa по-долу за краткост „Сайта“, „интернет страницата“, „Уебсайт“), обслужвана от “Скилео“ ООД, ЕИК 203606546, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ № 119, ет. 4, ап. 3, Република България, представлявано от управителя Гриша Георгиев (наричано по-долу за краткост „Ние“).

Когато посетите за първи път сайта www.countbee.com ще Ви помолим да приемете използването на "бисквитки" в съответствие с условията на тези правила. Чрез използването на нашия уебсайт и приемането на тези правила, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“.

СЪЩНОСТ НА БИСКВИТКИТЕ

Бисквитката е файл с малък размер, сформиран от букви и цифри, който се съхранява на Вашия компютър, мобилно устройство или друго оборудване, когато е налице достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

С КАКВА ЦЕЛ СЕ ИЗПОЛЗВАТ БИСКВИТКИТЕ

Използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне и Вашето преживяване в съответствие с всички приложими стандарти и законодателство в областта. В най-общи линии целта на бисквитките е да обезпечат ефективността и полезността на нашия Сайт, да осигурят правилното му функциониране и да запомнят важни действия (например какво сте избрали в „количка“, кои страници от Сайта посещавате най-често, съхранили ли сте определени настойки и дали получавате съобщения за грешка от определени страници). С помощта на бисквитките Сайтът коректно показва наличностите на продукти, които можете да добавите към списъка за покупки в количката.

Бисквитките правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат Сайта, за да предлага същият подходящи за потребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност, в количката или съответно рекламиране. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя. Благодарение на бисквитките в Сайта се показват коректно наличностите на продукти, които можете да добавите към списъка за покупки в количката;

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Нашият сайт използва няколко вида бисквитки – задължителни, сесийни бисквитки и бисквитки на трети страни.

Задължителни бисквитки

Те са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции и се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, обикновено за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Използваме тези бисквитки с цел установяване автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Сесийни бисквитки

Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в устройството Ви в рамките на посещението Ви в нашия уебсайт и са активни до края на потребителската Ви сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра), след което биват заличени. Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;

 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни;

Бисквитки на трети страни

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции. Тези доставчици на услуги могат да събират Вашия IP адрес и информация, която не позволява лична информация за вашите посещения на нашия сайт. Част от тези рекламни бисквитки позволяват показване на наши реклами, докато посещавате други уебсайтове. Тази информация, която не е лична идентификация, е анонимна, съгласно Политиките за поверителност на тези трети страни, и не включва вашето име, адрес, имейл адрес или друга лична информация, но вашият IP адрес може да бъде събран. Анонимната информация се събира чрез използването на пикселен маркер (известен също като "бисквитки" и маркери за действие), което е стандартна технология, използвана от повечето големи уебсайтове.

Използваме Doubleclick.net- за ремаркетинг и дисплейни реклами на Google;

Използваме Facebook – с неговата помощ могат да се проследят действията на потребители, след като са видели или отворили реклама във Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и да събираме данни за статистически цели. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, ние не получаваме информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook.

Използваме Google Analytics на Google - за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.

Използваме MailerLite на mailerlite.com или подобни компании - за да дадем възможност на нерегистрирани потребители да се абонират за нашия безплатен бюлетин.

Използваме Yandex.ru - за генериране на информация за поръчки, посещаемост, показване за реклами.

Използваме Intercom на intercom.com - за да може да използвате чат възможността предоставена на Сайта.

Ако се притеснявате за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

На Сайта има препратки (така наречените "връзки"), които, ако проследите, могат да Ви отведат до уебсайтовете на други фирми и организации. Така например, ако кликнете върху Facebook “Like” бутон или се впишете чрез тази социална мрежа в нашия Сайт, Вие споделяте данни на тези трети лица. За тяхното съдържание и стратегии за защита на данните не носим отговорност. Тези други уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои "бисквитки" на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация.


СЪДЪРЖАТ ЛИ БИСКВИТКИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

ПОДЛЕЖАТ ЛИ НА БЛОКИРАНЕ БИСКВИТКИТЕ И КАК

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.

Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки; например:

 • в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате "бисквитките" с помощта на "Настройки", "Интернет опции", "Поверителност" и след това "Разширени";

 • във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички "бисквитки", като кликнете върху "Инструменти", "Опции", "Поверителност", изберете "Използване на персонализирани настройки за историята" от падащото меню и премахнете " ";

 • в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички "бисквитки", като отворите менюто "Персонализиране и контрол" и кликнете върху "Настройки", "Показване на разширените настройки" и "Настройки за съдържанието"

Блокирането на всички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функции и на нашия уебсайт.

ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Можете да изтриете "бисквитки", които вече са съхранени на вашия компютър; например:

 • в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с "бисквитки" (можете да намерите инструкции за това ТУК;

 • в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като кликнете върху "Инструменти", "Опции" и "Поверителност", след това изберете "Използване на персонализирани настройки за историята", кликнете върху "Покажи бисквитките" Бисквитки";

 • в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички "бисквитки", като отворите менюто "Персонализиране и контрол" и кликнете върху "Настройки", "Показване на разширени настройки" и "Изчистване на данните за сърфирането" и други данни за сайтове и приставки "преди да кликнете върху" Изчистване на данните за сърфирането ".

Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уеб сайтове.

ЗАЩО БИСКВИТКИТЕ СА ВАЖНИ В ИНТЕРНЕТ

Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване.

Отказът или деактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране.

Примери за важни роли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):

 • Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

 • Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.

 • Запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернет съдържанието (опция family mode, функция safe search).

 • Ограничаване на честотата на използване на рекламите – ограничаването на афиширането на дадена реклама за определен потребител на сайта.

 • Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.

 • Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много антишпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.

Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките:

Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната.

В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа).

Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни.

СЪВЕТИ ЗА СИГУРНО И ОТГОВОРНО СЪРФИРАНЕ, БАЗИРАНО НА БИСКВИТКИ

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни.

Деактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър, чрез които можеш да персонализираш употребата на бисквитки в твоя браузър.

Благодарим ви, че избрахте Countbee!